Czym jest loading?

Ubezpieczyciel określając wysokość składki ubezpieczenia dokładnie weryfikuje wszystkie informacje dotyczące osoby zainteresowanej polisą. W związku z tym, że zły stan zdrowia czy nadwaga znacząco zwiększają możliwość wystąpienia choroby – osoby mające za wysokie BMI czy cierpiące na schorzenia przewlekłe powinny liczyć się ze zwiększeniem wysokości składki. Ale nie tylko one. W „grupie ryzyka” – z punktu widzenia ubezpieczyciela – są też osoby uprawiające sporty ekstremalne czy wykonujące zawód uznany za niebezpieczny.

Jak ma się do tego loading? To sytuacja, w której osoba aplikująca o ubezpieczenie otrzymuje od ubezpieczyciela informację zwrotną, w której pada: „Tak, ubezpieczymy Panią/Pana, jednak składka będzie wyższa, niż wskazywały na to początkowe wyliczenia”. Jest to normalna procedura. Co ciekawe, wiele osób w takiej sytuacji motywuje się do rzucenia palenia czy przejścia na zdrowszy tryb życia.