Czy w przypadku mojej śmierci ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie rodzinie mieszkającej w Polsce?

Oczywiście – ubezpieczyciel wypłaci takie odszkodowanie rodzinie mieszkającej w Polsce. W takiej sytuacji pod uwagę brane jest prawo spadkowe. Bardzo istotne jest też umieszczenie polisy w tak zwanym Truście. Trust, czyli „testament do polisy ubezpieczeniowej”, to dokument prawny, w którym osoba ubezpieczona wskazuje na osoby zaufane, na których (zgodnie z jej wolą) spada powinność przekazania pieniędzy ostatecznym beneficjentom (na przykład dzieciom, żonie, mężowi). W Truście można też wykluczyć konkretne osoby z możliwości otrzymania odszkodowania na wypadek naszej śmierci. Dokument powierniczy znacznie przyspiesza i ułatwia uzyskanie ewentualnego odszkodowania.