Czy polisa wypłaci odszkodowanie rodzinie w przypadku, gdy osoba ubezpieczona, posiadająca polisę na życie (Life Cover) popełniła samobójstwo?

Tak, ubezpieczyciel wypłaci w tym przypadku odszkodowanie, jednak z wykluczeniem pierwszego roku działania polisy. Ponadto ubezpieczyciel (w trakcie procesu ubiegania się o odszkodowanie) dokładnie sprawdzi, czy osoba ubezpieczona nie zataiła ważnych informacji (na przykład dotyczących swojego złego stanu zdrowia psychicznego, który mógł być powodem popełnienia przez nią samobójstwa).