Co ma największy wpływ na cenę ubezpieczenia?

Czynników wpływających na cenę ubezpieczenia jest wiele. Ubezpieczyciel, podejmując decyzję w sprawie ubezpieczenia danej osoby, bierze pod uwagę sumę ubezpieczenia, aktualny wiek osoby chcącej się ubezpieczyć, jej stan zdrowia, wagę (BMI) oraz to, czy jest ona uzależniona od wyrobów tytoniowych. Wpływ na wysokość składki ubezpieczeniowej ma też rodzaj wykonywanego zawodu.