biuro@ubezpieczyciel.uk

Office: 01634 819 771 

 Mobile: 075 401 02 146 

Co ma największy wpływ na cenę ubezpieczenia?

Czynników wpływających na cenę ubezpieczenia jest wiele. Ubezpieczyciel, podejmując decyzję w sprawie ubezpieczenia danej osoby, bierze pod uwagę sumę ubezpieczenia, aktualny wiek osoby chcącej się ubezpieczyć, jej stan zdrowia, wagę (BMI) oraz to, czy jest ona uzależniona od wyrobów tytoniowych. Wpływ na wysokość składki ubezpieczeniowej ma też rodzaj wykonywanego zawodu.