biuro@ubezpieczyciel.uk

Office: 073 93 285 937 

 Mobile: 073 93 285 937 

Oferta

Ubezpieczenie od utraty dochodów

W przypadku nagłej choroby, osoba chora (oraz osoby zależne od niej – na przykład niepracujący małżonek czy małoletnie dzieci) znajdują się często w krytycznej sytuacji finansowej. Ich problemy pogłębiają się, gdy choroba lub związana z nią rekonwalescencja trwają dłużej. Wtedy też, w wyniku braku stałego dochodu i z chęci podtrzymania dotychczasowego poziomu życia, chory oraz jego bliscy sięgają po pożyczki i kredyty, wpadając w coraz większe zadłużenie.

Takich problemów można uniknąć! Rozwiązaniem jest wcześniejsze wykupienie ubezpieczenia od utraty dochodów (ang. Income Protection/Permanent Health Insurance), które w przypadku utraty zdolności do pracy zarobkowej (w wyniku choroby czy wypadku) pozwala na zachowanie stabilności finansowej.

Dzięki ubezpieczeniu na wypadek utraty dochodów osoba chora, czasowo pozbawiona możliwości wykonywania pracy zarobkowej, otrzymuje od ubezpieczyciela comiesięczną rentę w umówionej wcześniej kwocie.

Warto zaznaczyć, że ubezpieczenie od utraty dochodów w Wielkiej Brytanii może zostać wypłacone w wielu przypadkach, takich jak chociażby urazy czy złamania, choroby kręgosłupa, infekcje, choroby skóry, zaburzenia układu pokarmowego czy choroby psychiczne. Wachlarz ochronny jest bardzo szeroki, a sama polisa gwarantuje osobie ubezpieczonej solidne zaplecze.