biuro@ubezpieczyciel.uk

Office: 073 93 285 937 

 Mobile: 073 93 285 937 

Oferta

Ubezpieczenia komercyjne w UK

Polacy założyli już ponad 40 tysięcy firm w Wielkiej Brytanii. Jesteśmy jedną z najbardziej przedsiębiorczych nacji w UK. Coraz częściej myślimy też o zabezpieczeniu swoich biznesów przed niepożądanymi, nieszczęśliwymi zdarzeniami, które w konsekwencji doprowadzić mogą nawet do bankructwa. Ale zabezpieczenie firmy (i jej właściciela) przed kłopotami finansowymi to nie jedyny powód, dla którego warto zainteresować się ubezpieczeniami komercyjnymi. Tak się bowiem składa, że wielu brytyjskich kontrahentów nawiązuje współpracę jedynie z firmami posiadającymi ubezpieczenie komercyjne. Zdecydowanie się na ten rodzaj zabezpieczenia otwiera rynek nowych, biznesowych możliwości.

W trakcie spotkania z przedsiębiorcą zainteresowanym wykupieniem ubezpieczenia komercyjnego zawsze z uwagą słucham zarówno o jego potrzebach, jak i o rodzaju wykonywanej działalności. Dzięki temu jestem w stanie zaprezentować mu najlepsze rozwiązanie i pomóc w wyborze najbardziej optymalnej oferty, która będzie chronić firmę przed ewentualnymi roszczeniami czy następstwami błędów popełnionych przez osoby w niej zatrudnione.
Rozmowa z profesjonalnym konsultantem jest tu kluczowa, bo rynek ubezpieczeń komercyjnych w Wielkiej Brytanii jest złożony. Do dyspozycji osoby chcącej ubezpieczyć swój biznes pozostają ubezpieczenia :
 • od odpowiedzialności cywilnej Pracodawcy oraz Pracowników (ang. Public Liability & Employer's Liability Insurance),
 • od odpowiedzialności zawodowej (ang. Professional Indemnity Insurance),
 • dedykowane osobom wynajmującym domy czy mieszkania (ang. Landlord Insurance),
 • Ubezpieczenia Sklepu lub Restauracji (ang. Shop& Restaurant Insurance).
Dlatego zapraszam do kontaktu i rozmowy, na podstawie której będę mógł wskazać, jakie ubezpieczenie będzie w danym przypadku najlepszym wyborem i najlepszą inwestycją w bezpieczną przyszłość firmy.

 
Zadzwoń teraz: 0 7393 285 937

WIECEJ O UBEZPIECZENIACH DLA FIRM W UK 

Ubezpieczenia dla samozatrudnionych i firm w UK – rodzaje

Ubezpieczenia biznesowe w UK lub dla osób samozatrudnionych (self-employed) można podzielić na ubezpieczenia wymagane przez prawo oraz na ubezpieczenia dobrowolne.

Ubezpieczenia komercyjne wymagane przez brytyjskie prawo dzielimy na:
Employers’ liability insurance – ubezpieczenie przeznaczone dla pracodawców, chroni ich ono przed roszczeniami pracowników, którzy mieli wypadek w pracy lub zachorowali z powodu jej wykonywania. Pracodawca nieposiadający tego ubezpieczenia może zostać ukarany wysoką grzywną za jego brak – £2,500 za każdy dzień. Nieokazanie certyfikatu ubezpieczeniowego inspektorowi pracy także grozi grzywną – jej wysokość wynosi 1000 funtów.
Commercial vehicle insurance – ubezpieczenie przeznaczone dla przedsiębiorców wykorzystujących pojazd do celów służbowych. Należy nadmienić jeszcze jedno. Każde auto bez względu na to, czy jest wykorzystywane do celów służbowych, czy nie, powinno posiadać motor insurance – tzw. „OC”.

Biznesowe ubezpieczenia w UK niewymagane przez brytyjskiego ustawodawcę to:

Commercial property insurance – ubezpieczenie to służy do zabezpieczenia mienia firmy. Gdyby budynek naszej firmy uległ zniszczeniu bądź gdyby awarii uległ nasz sprzęt lub coś stało się z naszym towarem w magazynie, to otrzymamy odszkodowanie
Liability insurance – ubezpieczenie to chroni nas przed roszczeniami naszych klientów, partnerów biznesowych, inwestorów oraz osób trzecich w sytuacji, kiedy my lub nasz pracownik wyrządzimy komuś szkodę, coś zaniedbamy bądź czegoś nie dopilnujemy. Liability insurance dzielimy ponadto na:
 • public liability – ubezpieczenie to chroni nas w sytuacji, gdy z powodu naszej działalności lub za sprawą naszych pracowników komuś zostanie wyrządzana szkoda. Ubezpieczenie public liability ochroni firmy ltd/osoby prowadzące działalność. Bez względu na to, czy szkoda będzie wyrządzona na mieniu, czy na zdrowiu
 • product liability – ubezpieczenie to, jak sama nazwa wskazuje, chroni przedsiębiorcę w sytuacji, gdy produkt przez niego stworzony lub dostarczony wyrządzi komuś krzywdę
 • professional indemnity – ubezpieczenie to chroni fachowców z różnych branż (budowlańców, brokerów, lekarzy, informatyków itd.), przed skutkami zaniedbań, błędów w sztuce, czy nietrafnej porady
 • directors and officers liability – ubezpieczenie chroniące menedżerów firmy przed skutkami błędnych decyzji, przekroczeniem uprawnień służbowych, naruszeniem prawa itd.

Działalność / firma LTD w Anglii, Szkocji, Walii a wysokość składki

Zazwyczaj ubezpieczenia biznesowe w UK sprzedawane są w pakiecie, dzięki czemu płaci się jedną składkę za poszerzoną ochronę. Koszt polisy może zależeć od wielu czynników. Pod uwagę bierze się rodzaj prowadzonej działalności, roczne obroty, liczbę zatrudnionych pracowników, a także historię ubezpieczeniową. Ubezpieczenia dla firm w UK można kupić bezpośrednio w danym towarzystwie ubezpieczeniowym lub u brokera ubezpieczeniowego. Broker w przeciwieństwie do towarzystwa ubezpieczeniowego posiada dostęp do wszystkich ofert na rynku, dzięki czemu może dobrać bardziej precyzyjne rozwiązanie. Wybór oczywiście należy do nas.
  Prowadzę firmę/działalność w UK – które ubezpieczenie mam wybrać?
Celem każdego ubezpieczenia jest zrekompensowanie ubezpieczonemu poniesionych strat. Tym samym po wystąpieniu szkody, dzięki ubezpieczeniu, jesteśmy w tej samej sytuacji finansowej, co przed jej wystąpieniem. Ponieważ idea ubezpieczenia polega na utrzymaniu stanu posiadania, a nie na jego zwiększeniu. Kiedy zrozumie się tę podstawę działania ubezpieczeń, łatwiej będzie nam podjąć właściwą decyzję. Bez względu na to, czy prowadzimy firmę Ltd, samozatrudnienie w UK, czy kupujemy ubezpieczenie na wypadek ciężkiej choroby.

Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowlano-montażowych 

Ubezpieczenie dla osób prawnych, osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą oraz jednostek organizacyjnych, które nie są osobami prawnymi.
Ubezpieczamy mienie w czasie prac budowlano-montażowych, m.in.: 
 • sprzęt, narzędzia i wyposażenie, np. elektronarzędzia, kompresory, pompy, generatory, taśmociągi, windy budowlane, silosy, zabezpieczenia przeciwpożarowe oraz antywłamaniowe, rusztowania
 • zaplecze budowy, np. tymczasowe pomieszczenia socjalne, magazyny – w bezpośrednim sąsiedztwie budowy – wykorzystywane jako obiekty pomocnicze przy realizacji budowy
 • maszyny budowlane, np. koparki, ładowarki, żurawie pracujące na budowie
Odszkodowanie za rzeczy uszkodzone lub zniszczone:
 • w czasie prac budowlano-montażowych,
 • podczas wyładunku na budowie,
 • wskutek prób, testów lub prowadzenia rozruchu gorącego,
 • podczas załadunku na środek transportu,
 • z powodu zanieczyszczenia lub skażenia,
 • w czasie akcji ratowniczej.

Masz wiecej pytań?

Nie czekaj i umów się na wycenę ubezpieczenia twojej firmy

Zadzwoń teraz: 0 7393 285 937