biuro@ubezpieczyciel.uk

Office: 073 93 285 937 

 Mobile: 073 93 285 937 

FAQ

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Skondensowane informacje dotyczące najpopularniejszych pojęć czy kwestii związanych z zabezpieczeniem dzieci czy działaniem polisy na życie w UK. Baza wiedzy dla osób zainteresowanych ubezpieczeniami w Wielkiej Brytanii.

Oczywiście, właściciel może „skasować” swoją polisę w dowolnym momencie. W takich sytuacjach wskazane jest nawiązanie wcześniejszego kontaktu ze swoim doradcą, w celu poinformowania go o chęci rezygnacji z kontynuowania polisy.
Oczywiście – ubezpieczyciel wypłaci takie odszkodowanie rodzinie mieszkającej w Polsce. W takiej sytuacji pod uwagę brane jest prawo spadkowe. Bardzo istotne jest też umieszczenie polisy w tak zwanym Truście. Trust, czyli „testament do polisy ubezpieczeniowej”, to dokument prawny, w którym osoba ubezpieczona wskazuje na osoby zaufane, na których (zgodnie z jej wolą) spada powinność przekazania pieniędzy ostatecznym beneficjentom (na przykład dzieciom, żonie, mężowi). W Truście można też wykluczyć konkretne osoby z możliwości otrzymania odszkodowania na wypadek naszej śmierci. Dokument powierniczy znacznie przyspiesza i ułatwia uzyskanie ewentualnego odszkodowania.
Tak, ubezpieczyciel wypłaci w tym przypadku odszkodowanie, jednak z wykluczeniem pierwszego roku działania polisy. Ponadto ubezpieczyciel (w trakcie procesu ubiegania się o odszkodowanie) dokładnie sprawdzi, czy osoba ubezpieczona nie zataiła ważnych informacji (na przykład dotyczących swojego złego stanu zdrowia psychicznego, który mógł być powodem popełnienia przez nią samobójstwa).
Szczęśliwe dziecko to dziecko szczęśliwych i zdrowych rodziców! Podstawowym sposobem na zabezpieczenie dzieci jest więc zadbanie o siebie, na przykład poprzez wykupienie polisy od chorób krytycznych (Critical Illness Cover). Ten rodzaj polisy zabezpiecza zresztą nie tylko osobę dorosłą, ale i jej dzieci. Co ważne – dodanie dzieci do Critical Illness Cover nie wiąże się z koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów.
Ubezpieczyciel określając wysokość składki ubezpieczenia dokładnie weryfikuje wszystkie informacje dotyczące osoby zainteresowanej polisą. W związku z tym, że zły stan zdrowia czy nadwaga znacząco zwiększają możliwość wystąpienia choroby – osoby mające za wysokie BMI czy cierpiące na schorzenia przewlekłe powinny liczyć się ze zwiększeniem wysokości składki. Ale nie tylko one. W „grupie ryzyka” – z punktu widzenia ubezpieczyciela – są też osoby uprawiające sporty ekstremalne czy wykonujące zawód uznany za niebezpieczny. Jak ma się do tego loading? To sytuacja, w której osoba aplikująca o ubezpieczenie otrzymuje od ubezpieczyciela informację zwrotną, w której pada: „Tak, ubezpieczymy Panią/Pana, jednak składka będzie wyższa, niż wskazywały na to początkowe wyliczenia”. Jest to normalna procedura. Co ciekawe, wiele osób w takiej sytuacji motywuje się do rzucenia palenia czy przejścia na zdrowszy tryb życia.
Czynników wpływających na cenę ubezpieczenia jest wiele. Ubezpieczyciel, podejmując decyzję w sprawie ubezpieczenia danej osoby, bierze pod uwagę sumę ubezpieczenia, aktualny wiek osoby chcącej się ubezpieczyć, jej stan zdrowia, wagę (BMI) oraz to, czy jest ona uzależniona od wyrobów tytoniowych. Wpływ na wysokość składki ubezpieczeniowej ma też rodzaj wykonywanego zawodu.