biuro@ubezpieczyciel.uk

Office: 073 93 285 937 

 Mobile: 073 93 285 937 

ubezpieczyciel.uk

TRUST

Trust, czyli dokument powierniczy w Wielkiej Brytanii, to najlepsza gwarancja, że pieniądze z polisy trafią do właściwej, wskazanej osoby. Trust wyłącza też polisę z masy spadkowej, a przez to – pomaga w uniknięciu wysokiego podatku spadkowego. 


Jak działa Trust zawierany w UK przy zakupie ubezpieczenia? To forma umowy prawnej, w ramach której właściciel polisy wskazuje zaufanych powierników (the trustees), którzy mają zarządzać jego majątkiem i spełniać jego wolę. Dzięki dokumentowi powierniczemu ubezpieczony zyskuje gwarancję, że – po śmierci – pieniądze z polisy zostaną przekazane właściwym osobom. W Truście należy bowiem uściślić, kto – współmałżonek, dzieci, partner, przyjaciel, rodzic, wybrana organizacja etc. – ma być beneficjentem, a więc osobą, która będzie mogła korzystać ze środków z ubezpieczenia. Co ważne, w dokumencie powierniczym można także zawrzeć informacje dotyczące wykluczenia konkretnych osób z korzystania z majątku. W ten sposób the settlor (osoba ustanawiająca Trust) ma pełną kontrolę nad tym, do kogo – po jego śmierci – i na jakich warunkach (na przykład wtedy, gdy beneficjent osiągnie pełnoletność) trafią pieniądze. Co więcej, właściciel polisy określa też w truście, jaki procent kwoty z odszkodowania powinien przypaść konkretnemu beneficjentowi. 


Ale na tym nie koniec korzyści płynących z ustanowienia Trustu. Dzięki temu dokumentowi powierniczemu, beneficjenci wskazani przez ubezpieczonego szybciej otrzymują należne im pieniądze i nie muszą odprowadzać wysokich podatków (Trust wyłącza polisę z masy spadkowej). 


Serdecznie zapraszam do kontaktu osoby zainteresowane kompleksowym zabezpieczeniem przyszłości swoich bliskich. Z chęcią – czy to podczas rozmowy telefonicznej, czy spotkania – przedstawię wszystkie korzyści płynące z ustanowienia Trustu w Wielkiej Brytanii.